ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
1. นักวิชาการศึกษา งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จำนวน  2 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ บริหารงานบุคคล ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี