ขอเชิญชวนนศ. ทุกชั้นปี ศิษย์เก่ามทร.พระนคร บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

Posted Posted in ข่าว

📢เปิดรับลงทะเบียนเรียนฟรี!!!!!📢📢 📍โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้และกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก ตลอดจนให้นักศึกษาและศิษย์เก่านำความรู้หรือทักษะที่ได้รับนำไปประกอบการเรียนและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 🗓 […]

 191 total views,  3 views today

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

Posted Posted in Event News

กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนบุคลากรผู้ที่สนใจส่งบทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ เพื่อมาตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หากบุคลากรท่านใดสนใจให้ส่งต้นฉบับบทความ […]

 10 total views

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open house และทุนส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรระดับป.โท ภาคปกติ

Posted Posted in Event News

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนปริญญาโทในหลักสูตรต่างๆ และมีการจัดกิจกรรม Open […]

 16 total views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ […]

 1,737 total views,  3 views today

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 […]

 2,212 total views

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2564 งานสหกิจศึกษา […]

 2,865 total views,  3 views today