มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (online) 

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (online)  นักศึกษาสามารถพูดคุย คลายทุกข์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ […]

 128 total views,  128 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าว

แจ้งให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 […]

 677 total views,  131 views today

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัด หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25 […]

 24 total views,  1 views today

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)ด้าน Digital หรือ Robotics

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)  ด้าน Digital หรือ […]

 1,038 total views,  131 views today

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”

Posted Posted in Event News

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน […]

 24 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(light bulb)

Posted Posted in Event News

(ประกาศ) ประชาสัมพันธ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(light bulb) […]

 26 total views

ขยายเวลาอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าว

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ที่ยังไม่ได้ทำประจำตัวนักศึกษา ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร  […]

 1,346 total views,  131 views today

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜

Posted Posted in ข่าว

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการ RMUTP HEART […]

 1,326 total views,  106 views today