กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของมทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 1 total views,  1 views today

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 4/2565 […]

 6 total views,  1 views today

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืด ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

Posted Posted in Event News

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ด้วยบริษัทด้วยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม […]

 11 total views,  2 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม  ประจำเดือนกรกฎาคม […]

 231 total views,  92 views today

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

Posted Posted in Event News

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ […]

 6 total views

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าว

กำหนดการ สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

 750 total views,  92 views today

📣 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 โครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in Event News

📣📣ประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา […]

 11 total views

ธนาคารออมสิน เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ร่วมเข้าแข่งขัน “GSB Business Case Challenge 2022” พิชิตโจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก”

Posted Posted in Event News

📌 ธนาคารออมสิน เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ร่วมเข้าแข่งขัน […]

 10 total views