ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติทางเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติทางเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ในวันพุธที่ 29 มีนาคม […]

 6 total views

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2566

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี  […]

 29 total views,  1 views today

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ

Posted Posted in Event News

ธนาคารอิสลามประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ […]

 33 total views,  1 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 1 และโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ประเภท รับตรง รอบที่ […]

 42,205 total views,  54 views today

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 8 อัตรา

Posted Posted in Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ […]

 35 total views

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ […]

 32 total views