กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Posted Posted in mou

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี […]

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 […]

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด […]

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]