มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์สร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 […]

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-เม.ย.2563)

Posted Posted in Event News

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สอ.ศธ. ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่  […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาต้องการทุนการศึกษา ป.ตรี

Posted Posted in ข่าว

ทุนการศึกษาดีๆมาแล้ว📌📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดให้นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน สมัครขอทุนผ่านทาง https://bit.ly/2Wy1EgV ตั้งแต่วันนี้ […]

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าว

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 🌐http://regis.rmutp.ac.th/?p=7069