ข่าว

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รุ่น 2564📢📢📢 ขยายช่วงเวลาการอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รุ่น 2564📢📢📢 ขยายช่วงเวลาการอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา
อัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษาเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้นักศึกษาใหม่ทำการ อัพโหลด รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปชุดนักเรียน / นักศึกษาสถาบันเดิม
เพื่อนำรูปจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถอัพโหลดรูปถ่ายตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
📌📌📌ขั้นตอนการอัพโหลดรูประจำตัวนักศึกษา
https://bit.ly/3wWeoh7

 1,479 total views,  2 views today