ข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือและบันทึกข้อตกลง (MOA) ว่าด้วย กัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5 มิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลง (MOA) ว่าด้วย กัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแพทย์ , ด้านการสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) กับบริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “รักษ์โคราช” ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (IIC) และ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2,987 total views,  13 views today