ข่าวสารทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA Joint Reseach Program  ประจำปี 2565 (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA Joint Reseach Program  ประจำปี 2565 (FY2020) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://nris.nrct.go.th

รายละเอียด : หนังสือ

เอกสารแนบ :

 

Loading