ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร ซึ่งภายในงานได้จัดบูธนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ การประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรแต่ละสถาบันฯ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร