ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1  โดยทำการคัดเลือก ในวันพุธที่  29  มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทร. 02-8363000 ต่อ 4194

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<