ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา-เข้าเยี่ยมดูงานที่สำนักงานปรามนูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางเขน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร ได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานปรามนูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางเขน ในรายวิชาเคมี2 ST2041110 ของอาจารย์สิริรัตน์ พานิช เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ สำนักงานปรามนูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางเขน กรุงเทพฯ

« 2 of 2 »