ข่าว

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันวางแผนความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช “กัญชา กัญชง กระท่อม”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานสภาเกษตรกร   แหล่งที่มาโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร