ข่าว

ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมระยะสั้น โครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR)

จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4กันยายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที (งามวงศ์วาน)