ข่าว

งานสัมมนา “THAI-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience”

สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดทัพนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคคันไซ ซิโกะกุ

ในโอกาสนี้ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งพบกับเคล็ดลับของบริษัทที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

โดยงานสัมมนา “THAI-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2562 รับสมัครจำนวนจำกัด ( 80 ที่นั่ง) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/BN7FDJsb87VcwR9k7 หรือ สแกน QR code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2562) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thinnawat@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

#NIA #ABCcenter #AgTech #smartfarm #smartfarmthailand #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ