ข่าว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของมทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้

นอกจากนี้ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และWHO-GACP รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดสารกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ตลอดจนพื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชา และพืชเสพติดทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 4,764 total views,  1 views today