ข่าวกิจกรรม

การเเข่งขันกีฬาสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 25 Envi Games 25th ทุ่งบางเขนเกมส์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 25 Envi Games 25th ทุ่งบางเขนเกมส์ ณ ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน โดยมีสถาบันการศึกษา 15 เเห่ง ที่มีหลักสูตรด้านสิ่งเเวดล้อมทั่วประเทศเข้าร่วมการเเข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ร่วมกัน