ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม” Office Syndrome โดย ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม” Office Syndrome โดย ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

 

Loading