ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา (พัฒนาวินัย) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น ๑ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: ดูรูปทั้งหมด :

 7,217 total views,  78 views today