ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานกิจการนักศึกษา (พัฒนาวินัย) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น ๑ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: ดูรูปทั้งหมด :

 2,941 total views,  9 views today