ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ ของคณะเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

 

Loading