ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฟผ. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) จังหวัดนนทบุรี

: ดูรูปทั้งหมด :

 3,163 total views,  14 views today