ข่าว

ขยายเวลาสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศ!! ขยายเวลาสำหรับบัณฑิต มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.พระนคร ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

👉 https://job.rmutp.ac.th/#!/ 👈

หากเข้าระบบไม่ได้สามารถสอบถามมาได้ที่ : ☎️ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ 6964

 932 total views,  140 views today