ข่าว

ขยายเวลาอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ที่ยังไม่ได้ทำประจำตัวนักศึกษา ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร  ได้ขยายเวลาอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564

 1,956 total views,  1 views today