ข่าว

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนา และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 ท่าน ผ่านทางเฟสบุ๊ค RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป #อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
🙋‍♂️รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

 964 total views,  1 views today