Event News

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ”

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ” นำเสนอเรื่องราวประทับใจในจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านภาพถ่าย เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยส่งผลงานตั้งแต่งันที่ 15 เมษายน –  15 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
สนใจดาวดหลดใบสมัคร