สพธอ. ขอเชิญชวนกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล

Posted Posted in Event News

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ด สพธอ. […]

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ”

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ” นำเสนอเรื่องราวประทับใจในจังหวัดกำแพงเพชร […]

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์สร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 […]

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-เม.ย.2563)

Posted Posted in Event News

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สอ.ศธ. ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่  […]

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบมาสคอต

Posted Posted in Event News

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนิสิต […]

ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Posted Posted in Event News

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ […]

ขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35

Posted Posted in Event News

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอความร่วมมือคัดเลือกอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม […]