ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่การคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading

กองกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in Event News

กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ้างเหมาบริการ) จำนวน […]

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567 

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567  […]

Loading

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567  […]

Loading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 11/2566

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading

ประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. ครั้งที่ 1

Posted Posted in Event News

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารระดับกลางที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) […]

Loading

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 

Posted Posted in Event News

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  […]

Loading

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567  […]

Loading

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ […]

Loading