ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี 2564

Posted Posted in Event News

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี 2564 […]

 25 total views

สวทช. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ

Posted Posted in Event News

ด้วยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ท่านสามารถขึ้นทะเบียนโดยจัดส่งเอกสารแบบคำขอ พน.01 […]

 24 total views

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in Event News

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ […]

 25 total views

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ […]

 8,041 total views,  76 views today

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament […]

 8,056 total views,  76 views today

โครงการหลักสูตรอบรมสะสมหน่วยกิต ทางด้าน AI and Deep Learning

Posted Posted in Event News

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดโอกาสพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการพัฒนาทักษะทางด้าน AI and […]

 112 total views,  1 views today