ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติทางเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติทางเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ในวันพุธที่ 29 มีนาคม […]

 6 total views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

Posted Posted in Event News

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี […]

 20 total views

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2566

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี  […]

 29 total views,  1 views today

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic Development Program: Science & Art of Teaching รุ่นที่ 1

Posted Posted in Event News

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic […]

 36 total views

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ

Posted Posted in Event News

ธนาคารอิสลามประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ […]

 32 total views

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 8 อัตรา

Posted Posted in Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ […]

 35 total views

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ […]

 32 total views

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

Posted Posted in Event News

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครั้งที่ 1/2566  […]

 31 total views