ขอเชิญนักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

Posted Posted in Event News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

 3 total views

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 […]

 9 total views

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

Posted Posted in Event News

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ […]

 6 total views

ผู้บริหารที่รู้จักและเข้าใจ AI ก่อนใคร คือคนที่จะเห็นโอกาสครั้งใหญ่ก่อนทุกคน หลักสูตร : ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 3 AI for Business Leader #3

Posted Posted in Event News

ผู้บริหารที่รู้จักและเข้าใจ AI ก่อนใคร คือคนที่จะเห็นโอกาสครั้งใหญ่ก่อนทุกคน หลักสูตร […]

 11 total views

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จาก New Normal สู่ Next Normal

Posted Posted in Event News

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จาก New Normal สู่ […]

 10 total views

ม.มหิดล เปิดคอร์สเรียน “การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ”

Posted Posted in Event News

ม.มหิดล เปิดคอร์สเรียน “การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ” เพื่อให้มีทักษะการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล สามารถเขียนและเผยแพร่งานวิจัยสัมฤทธิ์ผลสำหรับนักศึกษา […]

 9 total views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี

Posted Posted in Event News

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ […]

 10 total views,  1 views today

สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์

Posted Posted in Event News

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ […]

 8 total views

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565

Posted Posted in Event News

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 […]

 11 total views