คณะคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2565

Posted Posted in Event News

คณะคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 5/2565 […]

 6 total views

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความ เพื่อคุณภาพการเกษียนอายุ

Posted Posted in Event News

คณะพยาบาลศาสตร์ ชีวาสุขวิทยาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความ เพื่อคุณภาพการเกษียนอายุ […]

 16 total views,  1 views today

กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565

Posted Posted in Event News

กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565  […]

 11 total views,  1 views today

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ […]

 12 total views,  1 views today

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 4/2565

Posted Posted in Event News

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 4/2565 […]

 13 total views

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 35 ปี ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที และ ดิจิทัลโปสเตอร์

Posted Posted in Event News

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 35 […]

 16 total views