ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2566

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading

สถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) เป็นสถานประกอบการผลิตหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือกิจกรรมเรียนรู้ […]

Loading

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 3/2566  […]

Loading

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2566

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2566 […]

Loading

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2566

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2566 […]

Loading

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Posted Posted in Event News

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน […]

Loading

เปิดรับสมัครศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน

Posted Posted in Event News

ด้วยบริษัทเพทโทร-อินสตูเมนท์ จำกัดประกอบธุรกิจด้านนำเข้า จัดจำหน่าย ประกอบติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องตรวจวัด […]

Loading