สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Posted Posted in Event News

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในวันที่ 20 ตุลาคม […]

 24 total views,  1 views today

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 (Quality Youths Scholarship of The Year 2020)

Posted Posted in Event News, ข่าว

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 […]

 2,895 total views,  79 views today

สพธอ. ขอเชิญชวนกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล

Posted Posted in Event News

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ด สพธอ. […]

 8 total views

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ”

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนนศ.และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ” นำเสนอเรื่องราวประทับใจในจังหวัดกำแพงเพชร […]

 12 total views

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์สร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 […]

 7 total views

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-เม.ย.2563)

Posted Posted in Event News

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สอ.ศธ. ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ […]

 11 total views

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่  […]

 7 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์ คอร์สเรียนออนไลน์…ฟรี!!

Posted Posted in Event News, ข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการของสถาบันภาษานะครับคอร์สเรียนออนไลน์…ฟรี!!   EVERYDAY ENGLISH สำหรับนักศึกษา […]

 9 total views,  1 views today