ข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

📣ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567
📅วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น.
📌ณ หน่วยเลือกตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1
🎯🎯นศ.รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์เสริมสร้างคุณธรรม 3️⃣ ชั่วโมง🎯🎯
**หมายเหตุ : นักศึกษาที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชาการเป็นผู้ออกให้ มายื่นหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้ง

Loading