ข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานการศึกษา

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมนี้ 1 ปีมีครั้ง (loud volume)(clock)  รับสมัครนักศึกษาปีที่ 1- 4 รับนักศึกษาเพียง 25 คน เท่านั้น เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานการศึกษา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลในลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsCmlnS3DyPRfyTi558UzL1IssPEhLnOPGTU2Xd5CznMQ7Dw/viewform

 32,262 total views,  452 views today