ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” โดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ WIT Committee on Thermal Spraying ภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนชั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

🗓 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
📌กำหนดการอบรม วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2565
📌สถานที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 5
📝ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1X8fz-UZrQcotkxnEE3PQCHXhJU2IWWtZGzK3rwCq6vs/edit


ติดต่อสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม Facebook :
 https://www.facebook.com/imatsci.rmutp
☎️ โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4155 อีเมล : infosci@rmutp.ac.th

 35,541 total views,  390 views today