ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม”ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565″

กำหนดจัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ : ห้อง 9503 และห้อง 9505 ชั้น 5 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของคณะฯ 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀

📝 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รับชั่วโมงกิจกรรมประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย บัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมง

✅ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ภายใต้หัวข้อ “ไหว้ครูสร้างสรรค์อนุรักษ์ความเป็นไทย”
1. ประดิษฐ์พานไหว้ครู
– ประดิษฐ์พานจากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุ Recycle
– หัวข้อ “ไหว้ครูสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
*การส่งพานเข้าประกวดฯ
– สำหรับชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาฯ จำนวนห้องละ 1 คู่
– สำหรับชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวนชั้นปีละ 1 คู่
2. การผลิตสื่อออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ทำคลิปวิดีโอโพสลง TIKTOK หรือ Facebook
– ความยาวคลิปไม่ต่ำกว่า 1 นาที และยาวไม่เกิน 2 นาที
– หัวข้อ “ไหว้ครูสร้างสรรค์อนุรักษ์ความเป็นไทย” และติด#ไหว้ครูสร้างสรรค์SCI@RMUTP65
(trophy)รางวัลแข่งขัน
– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2- 300 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 – 200 บาท
– ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดทุกท่าน
📌 ส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ที่ ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2
📌 โพสผลงานได้ที่ : TIKTOK ส่วนตัว หรือ Facebook @scirmutp
🗓 ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 836 3000 ต่อ 7501
เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

💛💛💛 👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬💛💛💛

#SCI #RMUTP #RMUTP65
#ฝ่ายกิจการนักศึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ประจำปีการศึกษา2565

 3,413 total views,  55 views today