ข่าว

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center, ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง” วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ ห้อง VIP 1 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง นับว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับภาคการเกษตรของไทย ภายในงานสัมมนาท่านจะได้พบกับแนวโน้มนวัตกรรมและ AgTech Show Case โดยผู้ประกอบการตัวจริงที่พร้อมเล่าถึงกระบวนการสร้างธุรกิจและรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oXLi2XuR4TK8YMFDA ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทั้งนี้สำนักงานฯ จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปยังผู้สมัคร ในวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา อีเมล์ Thinnawat.s@nia.or.th โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #นวัตกรรม #ABCcenter
#AgTechInnovationForum