Event News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี  กรมทางหลวงชนบท จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565  โดยส่งผลงานได้ที่  E-Mail : drrlogo@gmail.com  สามารถดาวโหลดใบสมัครด้วยการสแกน Qrcode ที่แนบมานี้

 44 total views,  1 views today