ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในยุค COVID-19”

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในยุค COVID-19” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php  เริ่มรับสมัครจำนวน 270 ท่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 10 total views,  1 views today