ข่าว

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด”

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ“วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด” และ เสวนาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ชุด “เมืองอัจฉริยะ” วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการโดยการแสกน Qr code หรือที่ลิ้ง https://forms.gle/SDdkTheJHLpgv2Bw6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 218 6490-4