ข่าว

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ นายธนาวุฒิ นิลมณี

ด้วย นางสุภา นิลมณี มารดาของ นายธนาวุฒิ นิลมณี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ วัดลาด ตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562