ข่าว

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบววน.แบบใหม่”

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบววน.แบบใหม่” ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.mc/XCaKf  ด่วน! รับจำนวนจำกัด