ข่าว

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมนาคุณ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2563
  • ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา
  • ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน
จัดประกวดวันที่ 3 ธันวาคม 2563ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
รายละเอียดเพิ่มเติม http://cul.offpre.rmutp.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6236, 6622, 6630 หรือ Email : acd@rmutp.ac.th
จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1,117 total views,  85 views today