ข่าว

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนายเปรม เทียวมงคล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 กีฬาหมากล้อมประเภท คู่ชาย ผลการแข่งขันได้ 1 เหรียญทองแดง และประเภททีมชาย ผลการแข่งขันได้ 1 เหรียญทองแดง และนายวรากร เบ้ากุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 กีฬาลอนโบวล์ส ประเภทคู่ชาย ผลการแข่งขันได้ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “the Sun Games” ระหว่างวันที่ 10 -19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์รังสิต