ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะวิทย์ฯ “มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Loading