Event News

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี  สังกัด งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ตจำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 -17 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่นี่

Loading