ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารริมน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ)

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา  สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Loading