ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร แนะแนวศึกษาต่อและร่วมงานออกบูธนิทรรศการฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาฯ และหมวดวิชาฯ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ของคณะฯ ทั้ง ๖ หลักสูตร ให้กับโรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ (ท่าอิฐ) โดยมีผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวให้การต้อนรับ และนอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (สมุทรปราการ) เข้าร่วมงานนิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Loading