ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ในวันจันทร์ที่ 23  เมษายน  2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ  โดยภายในกิจกรรมทีมงานกองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพและตอบคำถามที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

« 1 of 2 »