ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนโครงการวิจัยกัญชาทางการเเพทย์

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพศาล การถาง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนโครงการวิจัยกัญชาทางการเเพทย์ กับ Mr. John Worton (CEO) บริษัท iBlO Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)