ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Cannabird Pty Ltd

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Mr.Hisashi  Isogai  บริษัท Cannabird Pty  Ltd  โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ การทำโครงการวิจัยร่วมกันทางด้านกัญชา  และดำเนินการด้านการเพาะปลูกกัญชาโดยเฉพาะกัญชาทางด้านการแพทย์ที่มี CBD สูงและ THC ต่ำ ทั้งนี้ รวมไปถึงการดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมดอกคูณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)