ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธีหยอดเมล็ดพันธุ์กัญชาระบบเปิด เพื่อเป็นกล้าพันธุ์กัญชาต้นแรก@โคราช

เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีหยอดเมล็ดพันธุ์กัญชาระบบเปิด เพื่อเป็นกล้าพันธุ์กัญชาต้นแรก ณ  โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ณ โรงปลูกระบบปิด โรงพยาบาลสูงเนิน และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/โรงพยาพบาลสูงเนิน และจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การสนับสุนนโครงการผลิตและวิจัยกัญชา และได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก เป็นประธานพิธี “มอบใบอนุญาต ปลูก (อย.) ให้โรงพยาบาลสูงเนิน” และกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น ดร.ไพศาล  การถาง ให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ที่จุด “สแกนนิ้วมือ ประตูเปิดปิด เพื่อเปิดรั้วอาคารโรงปลูกกัญชาการแพทย์ระบบปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปลูกโรงเรือนระบบปิด