ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  บุคลากรและนักศึกษาร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาด ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี