ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับนพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัย โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะกล่าวต้อนรับ  และชมวีดีทัศน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแนะนำสาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาวิชา อาทิเช่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม , หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  และหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ต่อจากนั้น ดร.ไพศาล  การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พาเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์ชั้นดาดฟ้า  ห้องปฎิบัติการของสาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 4  และห้องศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ชั้น 1  พร้อมกับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 5,142 total views,  2 views today