ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” นำโดยดร.จิระศักด์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 8,902 total views,  2 views today