ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

งานกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย นำโดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย (สงกรานต์) สรงน้ำพระพุทธรูป ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  ณ บริเวณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 14,200 total views,  1 views today