ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา ๒๕๖๖ “ฉลองขวัญวันทา บูชาครู

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ฉลองขวัญวันทา บูชาครู” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๓ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์และบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาขับเสภา และนักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงคนเก่งคนดี หลังจากนั้นประธานได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น และรางวัลประกวดพานไหว้ครู การแสดงสมโภชแม่บายศรี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระแม่บายศรี และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

ทั้งนี้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ได้แก่
1.นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
2.นางสาวชุติกาญจน์ นพพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคล “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นอกจากนี้ ผลประกวดพานไหว้ครูที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์

Loading