ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์พระนครเหนือ องค์พระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 19 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

Loading