ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ถ่ายทำรายการสารคดีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยท้าฝัน ชุด อาชีพแห่งอนาคต ผลงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี”

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5HD) ถ่ายทำรายการสารคดีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยท้าฝัน ชุด อาชีพแห่งอนาคต ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายสุริโย ก่อวาณิชกุล บุคลากรชำนาญการบริหารงานบุคคล นำเสนอผลงานวิจัยในรายการฯ ณ ห้องเรียนทฤษฎี 9901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

Loading