ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ฯ จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งในช่วงเช้าบัณฑิตมีการตรวจคัดกรองตรวจ ATK  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ (COVID-19) ก่อนเข้าพื้นที่ในการฝึกซ้อมย่อยคณะฯ

ในลำดับถัดมาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทกับบัณฑิต โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ต่อจากนั้นบัณฑิตตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย ทรงผม โดยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขแก่บัณฑิต  และทำการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต ณ  ห้องฝึกซ้อมฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร

<<รูปภาพทั้งหมด>>

 79,871 total views,  2 views today